Kosten uitzendkracht
Veel mensen denken dat een uitzendbureau inschakelen veel duurder is dan zelf chauffeurs zoeken en aannemen. Het aantrekken van een nieuwe chauffeur kost een werkgever echter veel tijd en geld. Gemiddeld is een uitzendkracht via een uitzendbureau de eerste 10 maanden goedkoper dan het aannemen van een ‘eigen’ chauffeur. Na die periode wordt het veelal aantrekkelijker zelf een chauffeur in dienst te nemen.
Minder werkgeversrisico's

 • Uitzendkrachten kunnen langer op proef worden ingezet.
 • Uitzendkrachten vallen veelal buiten de formatieplaatsen.
 • Het voortijdig afbreken van de arbeidsrelatie met leidt meestal tot doorbetaling van het loon tot het einde van het contract. Bij het gebruik van een uitzendbureau is dit niet het geval.
 • Uitzendkrachten welke langere tijd goed presteren kunnen in dienst treden bij de opdrachtgever.
 • Bij langdurige ziekte, WAO of WIA krijgt u niet te maken met hoge kosten.

Voordelen

 • Chauffeursplaats verzorgt zowel binnen als buiten de regio Apeldoorn de werving en selectie.
 • Chauffeursplaats neemt werk en zorgen ten aanzien van het personeel uit handen.
 • Chauffeursplaats regelt de administratie en begeleiding van de uitzendkrachten.

Certificering

Voor u als bedrijf is het van groot belang dat u zaken doet met betrouwbare partners. Zo ook de uitzendbureaus waar u mee werkt. Zij dienen immers de loonheffingen en omzetbelasting van de ingehuurde chauffeur te betalen. Bij het in gebreken blijven van deze betalingen kan de belastingdienst deze heffingen mogelijk alsnog op u verhalen.

Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is hét keurmerk voor alle uitzendbureaus. Dit keurmerk is gebaseerd op de NEN 4400-01 en de NEN 4400-02. Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid.

Chauffeursplaats.nl te Apeldoorn voldoet aan het SNA-keurmerk. U kunt de verklaring van registratie van ons uitzendbureau bij de SNA hier bekijken.

Uitzendbureaus met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

 • De identificatie van de onderneming
 • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting.
 • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag.
 • Het uitvoeren vaan een identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.
 • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voorvloeiend uit het in- en doorlenen of het uitbesteden van werk.

Zonder dit keurmerk loopt u als bedrijf onnodig risico. U kunt op de website van de SNA, www.normeringarbeid.nl, te allen tijde controleren of het uitzendbureau van uw chauffeur aan dit keurmerk voldoet.

Conclusie

 • Voor een korte periode is een uitzendkracht voordeliger dan het aannemen van een eigen chauffeur.
 • Bij chauffeurs die in dienst zijn bij de werkgever, zijn de arbeidsrechtelijke risico’s, zoals het ziekterisico, instroom in de WAO of WIA of het afkopen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten bij niet goed functioneren voor eigen rekening. Bij het gebruik van een uitzendbureau is dit niet het geval.
 • Chauffeursplaats heeft veel kennis van de arbeidsmarkt en een grote wervingskracht.
 • Chauffeursplaats heeft in de regio Apeldoorn een uitgebreid netwerk van potentiële medewerkers en daardoor snel kandidaten beschikbaar.