Rijtijdenbesluit
Binnen het arbeidstijden besluit bestaan 2 regelingen m.b.t. tot de dagelijkse rust:

 • Voor de ‘standaardregeling’ geldt dat per periode van 24 uur een dagelijkse rust moet worden genoten van 11 aaneengesloten uren;
 • Binnen de ‘overlegregeling’ is vastgesteld dat 3 keer per week de dagelijkse rust mag worden ingekort. Er moet dan minimaal 9 aaneengesloten uren gerust worden. De rest van de rijdagen dient u 11 uur rust aaneengesloten te maken.

Voor een dubbelbemand voertuig is bepaald dat beide chauffeurs per periode van 30 uur minimaal 9 aaneengesloten uren moeten rusten (stilstaand voertuig).

Wekelijkse rusttijd

Eenmaal per week, uiterlijk na 6 aaneengesloten rijdagen moet een lange rusttijd worden genoten. De wekelijkse rusttijd moet minimaal 45 aaneengesloten uren bedragen. Als het nodig is mag de wekelijkse rusttijd worden ingekort tot 24 aaneengesloten uren minder gemaakte uren dienen te worden gecompenseerd boven op de normale weekrust of gecombineerd met een dagelijkse rust. Alle rusturen minder dan 45 uur moeten echter voor einde van de derde week gecompenseerd zijn.

2 wekelijkse rusttijd

Per 2 weken moet er minimaal 228 uur gerust worden (dagelijkse rust + wekelijkse rust + compensatie + extra rust).

Rijtijd

Dan is er nog de tijd die de chauffeur daadwerkelijk achter het stuur zit:

 • Rijtijd zonder onderbreking: maximaal 4.5 uur. Hierna dient minimaal 45 minuten te worden gerust. Eventueel mag deze rustperiode ook in 2 delen worden genoten, waarbij de eerste 15 minuten en de tweede 30 minuten duurt.
 • Dagelijkse rust dient minimaal 9 uur aaneengesloten te zijn (3 keer per week) en 11 uur (2 keer per week) Als er een aaneengesloten pauze van 3 uur is geweest, mag er een dagelijkse rust van 9 uur gemaakt worden, die telt voor een rust van 11 uur.
 • Maximale dagelijkse rijtijd: 9 uur ( 2 keer per week 10 uur)
 • Rijtijd per week: 56 uur (4 × 9 + 2 × 10)
 • Rijtijd per 2 weken: mag nooit meer zijn dan 90 uur

AETR-verdrag
De rij- en rusttijden zijn aan de volgende regels gebonden volgens het AETR-verdrag.

Dagelijkse rusttijd

 • Normaal: periode van 11 uur aaneengesloten rust;
 • Mag gesplitst worden in perioden: 1e minimaal 3 ononderbroken uren; 2e minimaal 9 ononderbroken uren.
 • Verkorte dagelijkse rust: minimaal 9 uur, minder dan 11 uur (maximaal driemaal per week);
 • Meervoudige bemanning: minimaal 9 uur (periode 30 uur), 1e uur facultatief (wanneer 2e bestuurder binnen 1 uur wordt toegevoegd, geldt voor beiden vanaf aanvang van ieders werkzaamheden de periode van 30 uur).

Wekelijkse rusttijd

 • Normaal: periode van 45 uur aaneengesloten rust;
 • Verkorte wekelijkse rust: minimaal 24 uur aaneengesloten rust (mits compensatie voor einde derde week);
 • In iedere periode van twee weken 2 x een normale wekelijkse rusttijd, of 1 normale en 1 verkorte wekelijkse rusttijd;
 • Uiterlijk na iedere periode van 6 x 24 uur dient een nieuwe wekelijkse rusttijd aan te vangen.

Dagelijkse rijtijd

 • Totale rijtijd tussen 2 rusttijden (dagelijks of wekelijks);
 • Normaal: maximaal 9 uur;
 • Maximaal 2 x per week: 10 uur.

Ononderbroken rijtijd

 • Na 4,5 rijtijd neemt bestuurder onderbreking van 45 aaneengesloten minuten;
 • Mag worden vervangen door onderbreking van minimaal 15 minuten, gevolgd door één van 30 minuten (totaal minimaal 45 minuten).

Wekelijkse rijtijd

 • Mag niet meer bedragen dan 56 uur.

Tweewekelijkse rijtijd

 • Mag niet meer bedragen dan 90 uur.

Aanvullende bijzonderheden

 • Bij een tussentijdse wijziging van de bestemming gelden de bepalingen van de verordening of het AETR-verdrag vanaf de laatstgenoten dagelijkse of wekelijkse rusttijd Bijvoorbeeld: Een chauffeur krijgt vanuit Roermond opdracht een groep toeristen op te halen in Milaan. Tijdens een tussenstop in München hoort hij van het bedrijf dat hij ingezet wordt voor een andere rit: hij moet een groep voetbalsupporters ophalen in Minsk (Wit-Rusland). Op dat moment worden op de gehele rit (van Roermond naar Minsk) de AETR bepalingen van toepassing.
 • Wanneer gedurende een week één of meerdere ritten onder het AETR-verdrag worden uitgevoerd, zijn de bepalingen voor de wekelijkse en tweewekelijkse rij- en rusttijd uit het AETR-verdrag op die periode van toepassing.

Bovenstaande tekst is afkomsting van Wikipedia. Zij zijn de rechtmatige eigenaar van deze tekst.